فیلم بدون صدا برای دوبله

فیلم بدون صدا برای دوبله در نرم افزار دوبله و نریشن ویدابیا

تمام افراد علاقمندی که به نوعی در صنعت فیلم‌سازی درگیر هستند، از فیلم‌سازان تا بازیگران، مجریان و غیره، دوبله را فرایندی جالب می‌دانند که هم به سادگی قابل درک و هم نیازمند تأمل فراوان است. از آنجا که دوبله روال ترجمه و صداگذاری فیلم به زبان مقصد است؛ بنابراین، فیلم بدون صدا برای دوبله یکی […]