آموزش بهبود کیفت ترجمه خودکار

1

انتخاب پروژه مورد نظر

در ابتدا مراحل ورود به پنل را مطابق آنچه در آموزش ترجمه خودکار گفته شد ، انجام دهید . پس از ورود به پنل ، از منوی سمت راست بر روی “گزینه ترجمه/زیرنویس ” (1) کلیک کرده و سپس در صفحه ی باز شده از لیست پروژه های بارگزاری شده ، بر روی ” دکمه ی ترجمه ” که مقابل پروژه مورد نظر می باشد کلیک  کنید .

2

ورود به پنل ترجمه خودکار

با کلیک بر روی “گزینه ترجمه” ، همان طور که در تصویر مشخص است ، به پنل ترجمه خودکار منتقل می شوید .

رعایت چه نکاتی در بهبود ترجمه خودکار موثر است  ؟

_

توجه به کامل بودن جملات هر بلوک

برای دریافت بهترین خروجی از سرویس ترجمه خودکار ویدابیا باید در نظر داشته باشید که بهترین و مناسب ترین حالت برای ترجمه ، هنگامی است که هر بلوک در بر گیرنده یک جمله کامل باشد ، بعنی در قسمت سمت راست تصویر (1) که بلوک های ترجمه را نشان می دهد ، باید توجه داشته باشید که در هر بلوک یک جمله کامل وجود داشته باشد . حال اگر جملات بلوک ناقص بود ، یعنی قسمتی از جمله در بلوک دیگر بود باید به کمک ابزار های موجود در پنل اقدام به ساخت جملات کامل کرد . 
_

ابزار “شکستن” و کاربرد آن : 

به کمک ابزار ” شکستن ” می توانید جملات بلوکی را که در جای مناسب شکسته نشده اند ، از آن بلوک جدا کنید تا جمله بلوک مورد نظر یک جمله کامل شود و  به مثال زیر دقت کنید . 

I am a great student but my father …

همانطور که مشاهده می کنید عبارت بالا حاوی یک جمله کامل در بلوک و قسمتی از جمله بعد می باشد . برای دریافت خروجی بهتر باید این عبارت را بشکنیم و در بلوک یک جمله کامل داشته باشیم . اینجا باید از “ابزار شکستن ” استفاده کنیم . بعد از هر کلمه آیکونی مطابق شکل وجود دارد که برای شکست عبارت باید بر روی آیکون مقابل کلمه مورد نظر کلیک کنید .

_

ابزار “ادغام” و کاربرد آن : 

به کمک ابزار “ادغام ” می توانید عبارات هر بلوک را با عبارات بلوک بعدی ادغام کنید به بان دیگر دو عبارت ناقص را می توان باهم ادغام کرد تا جمله کاملی برای بهبود ترجمه خودکار داشته باشیم . به مثال زیر دقت کنید . 

بلوک (1) : I have never

بلوک (2) : seen this before.

استفاده از ابزار ادغام

بلوک جدید : I have never seen this before .

مثالی از نحوه استفاده از ابزار های ” شکستن” و “ادغام” :