نمونه صدای گویندگان ما

تیم صداپیشگان ویدابیا از منتخبی از خبرگان سراسر ایران تشکیل شده است
که عملکردی موفقیت‌آمیز در آزمون ورودی داشته‌اند

صداپیشه امید یا حرفه ای :

گوینده حرفه ای

افراد با سابقه کار بیش از ۵ سال
رعایت اصول صداگذاری حرفه ای
حس گیری حرفه ای
قابلیت تیپ گویی
دارای صدای خاص و طنین انداز

مناسب برای پروژه های حرفه ای

گوینده امید

افراد با سابقه کار بیش از 1 سال
رعایت اصول صداگذاری مناسب
حس گیری مناسب
قابلیت تیپ گویی
دارای صدای حرفه ای

مناسب برای پروژه های اقتصادی

پروژه بزرگی دارید ؟

ما برای شما پیشنهاد ویژه‌ای داریم.