تعرفه خدمات زیرنویس،ترجمه و دوبله ویدابیا

ما با افتخار، بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت را ارائه می دهیم. دلیل قیمت پایین خدمات ویدابیا، استودیوی مجازی با قابلیت یک استودیوی فیزیکی و حرفه ای است، که هزینه های دوبله و ترجمه را به شدت کاهش می دهد.

محاسبه ی قیمت سفارش شما

از طریق فرم روبرو به راحتی قیمت سفارش خود را برآورد کنید.

ترجمه طلایی یا نقره ای :

ترجمه طلایی

ترجمه %100 تخصصی
متخصصان متخصص و برتر هر رشته
نگارش حرفه ای
اصول دستوری حرفه ای
بازخوانی و ویرایش مجدد توسط مترجم

مناسب برای پروژه های حرفه ای

ترجمه نقره ای

ترجمه %75 تخصصی
متخصصان متخصص هر رشته
نگارش مناسب
اصول دستوری مناسب
بازخوانی و ویرایش مجدد توسط مترجم

مناسب برای پروژه های اقتصادی

سرویس ترجمه

هر کدام از سرویس های ترجمه ما چه ویژگی هایی دارند

سرویس ترجمه

خودکار
 • کیفیت ترجمه : ماشینی
 • الصاق رایگان زیرنویس به ویدیو : دارد
 • پشتیبانی عمومی : دارد
 • الصاق رایگان لوگو : ندارد
 • پشتیبانی اختصاصی : ندارد
 • بازبینی توسط مترجم ۲ : ندارد
 • سطج محرمانگی محتوا :‌ حرفه ای

سرویس ترجمه

ترجمه طلایی
 • کیفیت ترجمه : مترجم حرفه ای
 • الصاق رایگان زیرنویس به ویدیو: دارد
 • پشتیبانی عمومی : دارد
 • الصاق رایگان لوگو : دارد
 • پشتیبانی اختصاصی : ندارد
 • بازبینی توسط مترجم ۲ : ندارد
 • سطج محرمانگی محتوا :‌ حرفه ای

سرویس ترجمه

ترجمه ویژه
 • کیفیت ترجمه : مترجم حرفه ای
 • الصاق رایگان زیرنویس به ویدیو : دارد
 • پشتیبانی عمومی : دارد
 • الصاق رایگان لوگو : دارد
 • پشتیبانی اختصاصی : دارد
 • بازبینی توسط مترجم ۲ : دارد
 • سطج محرمانگی محتوا :‌ حرفه ای

سرویس ترجمه

هر کدام از سرویس های ترجمه ما چه ویژگی هایی دارند

ترجمه خودکار

ترجمه حرفه ای

ترجمه VIP

کیفیت ترجمه

الصاق رایگان زیرنویس به ویدیو

محرمانگی محتوا

پیشتیبانی عمومی

پشتیبانی اختصاصی

بازبینی توسط مترجم ۲

مترجم حرفه ای

مترجم حرفه ای

صداپیشه امید یا حرفه ای :

گوینده حرفه ای

افراد با سابقه کار بیش از ۵ سال
رعایت اصول صداگذاری حرفه ای
حس گیری حرفه ای
قابلیت تیپ گویی
دارای صدای خاص و طنین انداز

مناسب برای پروژه های حرفه ای

گوینده امید

افراد با سابقه کار بیش از 1 سال
رعایت اصول صداگذاری مناسب
حس گیری مناسب
قابلیت تیپ گویی
دارای صدای حرفه ای

مناسب برای پروژه های اقتصادی

اگر پروژه خاص و یا هر سوالی در حوزه فعالیت ویدابیا دارید با ما در میان بگذارید.

از طریق شماره زیر با ما تماس برقرار کنید