نمونه کار ها

پلتفرم آنلاین ترجمه و دوبله
هر آنچه برای ترجمه، دوبله و زیرنویس ویدیوهای خود نیاز دارید، اینجاست.

ترجمه ویدیو

نمونه کار ترجمه خودکار

نمونه کار ترجمه مترجم

ترجمه و دوبله

نمونه کار ترجمه و دوبله

نمونه کار نریشن

نمونه کار تیزر تبلیغاتی

صوت به متن

نمونه کار صوت به متن حرفه ای

نمونه کار صوت به متن خودکار