تعریف و مزایای دوبله انگلیسی به فارسی

دوبله انگلیسی به فارسی | بلاگ ویدابیا موسسه تخصصی ترجمه و دوبله فیلم و ویدیو

در ترجمه‌ی فیلم، عوامل گوناگونی در ترجیح دوبله یا زیرنویس دخالت دارند. اما، در هر صورت، دوبله انگلیسی به فارسی نه تنها هواداران بسیاری دارد، بلکه منافع فراوانی نیز دربر دارد. این روش از ترجمه‌ی فیلم تفاوت‌های کارکردی چشمگیری با تولید و ترجمه‌ی زیرنویس دارد، که در خطوط پایین آنها را توضیح می‌دهیم. دوبله چیست؟ […]