بلاگ مقالات

دنیایی از مقالات متنوع حوزه ترجمه و دوبله

فیلم بدون صدا برای دوبله در نرم افزار دوبله و نریشن ویدابیا
blog

فیلم بدون صدا برای دوبله

تمامی افراد علاقمند به صنعت فیلم‌سازی از فیلم‌سازان گرفته تا بازیگران، مجریان و غیره، دوبله را فرایندی کاربردی‌ می دانند که ضمن سادگی تأمل برانگیز

ادامه مطلب »