مقالات ویدابیا

نریشن گویی چیست

نریشن به چه معناست معنی لغوی نریشن به ساده ترین حالت می‌شود: نقالی! نقالی یکی از زیباترین و قدیمی ترین هنر‌های ایرانیست که در آن

ادامه مطلب »